Internationella experter om reformeringen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är ett högaktuellt ämne. Idag arrangerade Svenskt näringsliv ett seminarium med tre utländska experter:

Margaret Kidd, Minister- Counsellor (Employment) som arbetar för Australiens permanenta delegation till OECD, är Australiens representant i ILO samt har lång erfarenhet från arbetsmarknadsdepartementet i Australien, berättade kortfattat och konkret om den Australiensiska modellen. Hon tryckte på flera viktiga saker såsom transparens, mätbarhet, resultatfokus och vikten av att våga förändra i systemet – om man upptäckte att något behöver justeras.

Arbetsmarknaden är dynamisk och med privata aktörer ökade snabbheten och effektiviteten markant i Australien. Leverantörerna lärde sig snabbt av varandra, kopierade bra arbetsmetoder och rekryterade duktig personal över gränserna. Det gav tydliga effektivitetsvinster, snabbt. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken har minskat kraftigt, detta trots att uppföljning och kontroll ökat.

Tony Wilson, Institut Director for Employment Studies i Storbritannien, som bland annat forskat på utvärdering av arbetsmarknadstjänster stack ut hakan ordentligt och tyckte inte att Sverige hade någon anledning att vänta. Det behöver inte vara fel att göra systemförändringar i rask takt. Däremot måste reformationen göras ansvarsfullt. Det kan till och med vara en fördel att göra det i snabb takt, men det ställer stora krav på ledarskap inom såväl myndigheter som inom politiken.

Change management is going to be a crucial factor. There are several parallel processes that has to be managed at the same time.

Dan Finn, Emeritus Professor of Social Inclusion, redogjorde för för- och nackdelar med privatiserad matchning. Många av de risker som det ofta talas om finns även hos offentliga aktörer, men av någon anledning lyfter man inte den problematiken. Oavsett vilket system man väljer finns det fördelar och risker.

Edwards Hamilton från Svenskt näringsliv och Martin Kruse från Arbetsförmedlingen utryckte samma sak i den avslutande panelen: Sverige börjar inte från noll. Det finns både bra och dåliga erfarenheter, det viktiga nu är att hitta rätt för framtiden.

Ett stort tack till Svenskt näringsliv för ett bra initiativ. Det är svårt att reformera arbetsmarknadspolitiken, men kan vi lära av andra länder och ha en tät och god dialog med alla inblandade parter – då finns goda förutsättningar för att det här blir bra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *