Vi sitter i samma båt

I fredags träffade jag Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar och upphandlingschef Martin Kruse hos Almega tillsammans med en rad branschkollegor från Utbildningsföretagen och Kompetensföretagen. Den affärskritiska frågan var – hur ska vi hantera nuläget!

De senaste månaderna har antalet arbetssökande från Arbetsförmedlingen som får en insats hos en extern leverantör minskat till rekordlåga volymer. Istället för att rekrytera, rusta och utveckla inför den framtida AF-reformen försöker branschen hantera ett katastrofläge. Resultaten är uppsägningar, avvecklingar och i flera fall konkurs. Läget är affärskritiskt för alla leverantörer. Även de starkaste aktörerna är påtagligt berörda och alla undrar hur man ska klara av att snabbt växa för att möta framtiden, eftersom Januariöverenskommelsen stipulerar att privata aktörer ska ta över ansvaret för hundratusentals arbetssökande om 1,5 år. Trenden måste brytas och det var ämnet för dagen.

Det blev ett konstruktivt samtal. Mindhammar beskrev läget på myndigheten där både budget och omorganisation förstås påverkat arbetet. Hon beskrev också det faktum att:

  1. Det finns pengar. M/kd-budgeten har visserligen tvingat myndigheten att bromsa, men i sin ambition att göra rätt har man bromsat för hårt. Från ledningen gör man nu sitt yttersta för att kommunicera till alla att det finns ekonomiska möjligheter att anvisa arbetssökande till aktiviteter.
  2. Myndigheten väljer att prioritera. Allt är viktigt, men i detta läge har man gått ut i organisationen och bett dem prioritera tjänsterna 1) Stöd och matchning, 2) Yrkessvenska och 3) Introduktion i arbete – vilket skulle vända den negativa trenden för oss leverantörer.

En god dialog och ett bra samarbete mellan oss leverantörer och Arbetsförmedlingen har alltid varit avgörande för våra jobbresultat. Vi behöver helt enkelt varandra och den nya reformen kommer att underlätta gränsdragningen mellan vad som är myndighetens roll och leverantörernas roll. Jag är övertygad om att den utvecklingen är bra.

Arbetsmarknadsministrar kommer och går, politiska trender likaså, men vi som jobbar med frågorna brukar bestå. Vi förväntas hantera flyktingströmmar, ungdomsarbetslöshet och kompetensbrist.

Tillsammans är vi starka och vi sitter ändå i samma båt. Det är dags att börja ro nu. Lågkonjunkturen verkar vara på ingång…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *