AF:s hearing

Idag var det äntligen dags för den efterlängtade Hearingen som Arbetsförmedlingen arrangerade för att skapa dialog mellan myndigheten och alla leverantörer kring den kommande reformen.

Mathias Wahlsten, chef för verksamhetsanalys på Arbetsförmedlingen, var moderator för dagen och höll taktfast i program och frågestund. Dagen hade tydlig röd tråd och jag måste ge bästa möjliga betyg åt arrangemanget. Den som fick mest talarutrymme var Joel Phalén, uppdragchef för analysuppdraget.

De tre punkter som var i fokus var:

  • Ersättningsmodell – hur en möjlig ersättningsmodell till leverantörerna kan utformas.
  • Spårdelning – hur ersättningsnivåerna skulle kunna bestämmas utifrån hur svårt den sökande har att etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Likvärdigt – hur systemet kan se ut för att garantera samma tillgång till arbetsförmedlingstjänster och matchningsfunktioner i hela landet, oavsett om man som arbetssökande eller arbetsgivare bor i en storstad eller i glesbygden.

Vi leverantörer som deltog fick möjlighet att ställa frågor efter varje pass och man inhämtade även information via enkätverktyget menti.com Det fungerade väl.

Några saker bekymrar mig dock…. För det första var berördes uppföljning och kontroll vid tre olika tillfällen. Det verkade som om myndigheten själv tycker att den rådande modellen, inom ramen för t.ex. tjänsten Stöd och matchning, duger. Jag tycker det finns förbättringspotential.

Ska man öppna upp ett så här stort system för så många arbetssökande är det extremt viktigt att våra skattepengar går till rätt sak. Jag rekommenderar därför:

  • Höga trösklar in i systemet (hellre för höga, så kan man sänka efter hand). Där kontrollen av lämpligheten hos huvudman/ägare är ett givet inslag.
  • System som underlättar för automatiserade rutiner och som löpnade kan kontrollera nyckeltal, skatter eller annat som tyder på fusk eller slarv.
  • Proaktiva dialoger á la de leverantörsdialoger som görs idag.
  • Flygande kontroller och uppföljningar vid behov.
  • Enkäter till arbetssökande vad gäller både innehåll, upplägg och kundnöjdhet.
  • Rutiner för avstängning.
  • Långa karenstider för dem som blir avstängda.

För det andra var det väldigt luddiga kommentarer kring kommunernas framtida roll. Det vore mycket olyckligt om kommunerna blev leverantörer i systemet…. Det skulle visserligen ge kommunerna en större plånbok att hantera arbetsmarknadsfrågor. Men frågan är hur effektiva de kommer att vara i att hjälpa privata företag med kompetensförsörjningen. Risken är stor att den nya reformen blir en tillskott i den kommunala budgeten – det gagnar varken arbetssökande eller arbetsgivare.

Nåväl, den senare frågan är politikernas ansvar att lösa, liksom rätt många av alla de andra frågorna som berördes idag.

Det ska bli väldigt intressant att se vart detta landar till slut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *